Meer dan 30 jaar ervaring, onbeperkt ondersteuning & advies

Onze werkwijze.

Met D.A.A.F. B.V. streven we naar een perfecte relatie met onze klant. We hanteren een uiterst persoonlijke aanpak waardoor we onbeperkt 1 op 1 advies kunnen garanderen.

U moet zich met uw bedrijf kunnen focussen op uw business waarbij wij u ondersteunen, adviseren en ontlasten met de financiële aspecten die hierbij komen kijken. We werken adequaat en resultaatgericht waarbij u als bedrijf altijd centraal staat. Met frequente persoonlijke gesprekken en tussentijdse analyses behouden we samen het juiste zicht op de gezonde toekomst van uw bedrijf.

Stap 1.

Afspraak maken

Wanneer we per mail of telefonisch contact hebben gehad, maken we een afspraak met elkaar voor een persoonlijk gesprek. Dit kan zowel bij ons op kantoor plaatsvinden als bij de klant op locatie. We vragen de klant om zo veel mogelijk informatie en gegevens van de bedrijfsbusiness gereed te hebben bij de eerste afspraak, zodat we vervolgens met een goed onderbouwd voorstel kunnen komen.

Stap 2.

Persoonlijk gesprek

We zien elkaar voor de eerste keer, leuk! We kijken samen naar de huidige situatie en de wensen en behoeften die u graag ingevuld ziet. Als we vervolgens allebei een goed gevoel over de toekomstige samenwerking hebben, schudden we elkaar de hand en gaan we aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak voor uw bedrijf!

Stap 3.

Uitwerking plan & terugkoppeling

Op basis van het eerste gesprek stellen we een plan van aanpak op, over hoe wij denken dat we uw bedrijf het beste van dienst kunnen zijn. We streven er naar om uiterlijk binnen 10 werkdagen na het eerste gesprek u te voorzien van een plan. Dit plan koppelen we aan u terug, zodat we samen kunnen besluiten of dit de juiste weg is voor beide partijen.

Stap 4.

Aan de slag!

We gaan de administratie, zoals met u besproken, inrichten en verwerken de door u aangeleverde administratie.

Stap 5.

Belastingaangiftes & rapportage

Op basis van de verwerkte administratie stellen wij voor u de in te dienen belastingaangiftes op en deze bieden wij ter accordering via ons klantportaal aan. Daarnaast voorzien we u van de gewenste specifieke tussentijdse financiële rapportages. Aan het einde van het jaar worden uw jaarcijfers opgesteld, uw inkomstenbelasting ingediend en (indien van toepassing) uw VPB.

Stap 6.

Evaluatie, analyse en advies

Na het opstellen van de jaarcijfers evalueren we met u het afgelopen boekjaar, analyseren we samen de cijfers, waarna we een advies uitbrengen voor het komende boekjaar.

Meer informatie? Neem contact op